Skip to Content Contact Us
Sa0c9844
לכתבות נוספות בנושא

חשוב להכיר ולהבין את אופן העבודה מול חברות צג ג׳

עבודה עם חברת צד ג׳  היא דרך נוחה לספק שירותים באופן עצמאי ולהימנע מפתיחת תיק עצמאי במס הכנסה ובמע״מ.
עבור השירות הנ״ל, חברות צד ג׳ תגבנה עמלה (בעבור הפעילות הפיננסית שהן מבצעות עבורכם ועבור התקשורת מול הגופים הציבוריים). בעת העבודה דרך חברות צד ג׳, אלו תוציאנה לכם תשלום כל שבועיים כנהוג עם Wolt אך תלוש שכר אחד בכל חודש.

שאלה: איך עובר הכסף מWolt אליכם?

תשובה: בסיום סבב התשלום (1-15 לחודש או 16-31 לחודש), Wolt תעביר את התשלום שמופיע לך באפליקציה בגין אותה התקופה בדיוק כפי שהוא לחברת הקבלן+תוספת מע״מ (סכום שרלוונטי לחברת הקבלן ולא לכם!). חברת הקבלן תגבה לעצמה את המע״מ, ותנכה את העמלה שלה, ומיסים וניכויים על פי החוק מהתשלום שלכם.

בכל תשלום, ינוכו מתשלומיכם תשלומים כדלקמן:

  1. העמלה של חברת צד ג׳ –  מנכה בד״כ 3%-5% (על פי הנחתם ביניכם בהסכם מולה)
  2. המיסים שיש לנכות לכם באופן פרטני על פי חוק, ביטוח לאומי, הפרשות. שימו לב, עליכם להקפיד למלא את טופס ה101 במדויק אצל חברות הקבלן וזאת על מנת שכל המידע אודותיכם והניכויים שלכם יהיו נכונים ומדוייקים. (לדוגמא: במידה וסימנתם כי אתם עובדים בעוד עבודה, חובה עליכם לדאוג לטופס תיאום מס באינטרנט/מול פקיד שומה ולספק אותו לחברת הצד ג׳ דרכה איתה להתקשר שלכם על מנת שלא יקוזזו מיסים גבוהים מתשלומיך).

 

*שימו לב – המשלמים שלכם הינם חברות צד ג׳ ועל כן פירוט והסבר עבור התשלומים והניכויים שלכם יש לבקש ישירות מהחברה איתה אתם בחרתם להתקשר!
*Wolt מספקת מידע כללי אודות ההתנהלות מול חברות צד ג׳ אך אינה משמשת כאחראית הפיננסית בעת הקשר בין הצדדים.

היו אחראים ובדקו את תלושי השכר שלכם. בעת כל שאלה, פנו לחברת צד ג׳ להסבר מעמיק.

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

לכל הכתבות
Back top top