Skip to Content Contact Us
Sa0c9844
לכתבות נוספות בנושא

חשוב להכיר ולהבין את אופן העבודה מול חברות הקבלן

עבודה עם חברת קבלן היא דרך נוחה לספק שירותים באופן עצמאי אך להימנע מפתיחת תיק עצמאי במס הכנסה ובמע״מ.
עבור השירות הנ״ל, חברות הקבלן תגבנה עמלה (בעבור הפעילות הפיננסית שהן מבצעות עבורכם ועבור התקשורת מול הגופים הציבוריים). בעת העבודה דרך חברות הקבלן, אלו תוציאנה לכם תשלום כל שבועיים כנהוג עם Wolt אך תלוש שכר אחד לכל חודש.

שאלה: איך עובר הכסף מWolt אלי?

תשובה: בסיום סבב התשלום (1-15 לחודש או 16-31 לחודש), Wolt תעביר את התשלום שמופיע לך באפליקציה בגין אותה התקופה בדיוק כפי שהוא לחברת הקבלן+תוספת מע״מ (סכום שרלוונטי לחברת הקבלן ולא לך!). כלומר, אם וולטר הכניס 1000 ש״ח עבור משלוחים וטיפים, Wolt תעביר לחברת הקבלן 1000 ש״ח + מע״מ, דהיינו 1170 ש״ח. חברת הקבלן תגבה לעצמה את המע״מ (170 ש״ח), ותנכה עמלה ומיסים לפי החוק מהתשלום שלכם.

בכל תשלום, ינוכו מתשלומיכם תשלומים כדלקמן:

  1. העמלה שחברת הקבלן מנכה 3%-5%
  2. המיסים שיש לנכות לכם באופן פרטני על פי חוק (הן את המיסים בצד שלכם השכירים, והן גם את המיסים של של הצד של המעסיק שינוכו מצידכם) – שימו לב. עליכם להקפיד למלא את טופס ה101 במדויק אצל חברות הקבלן וזאת על מנת שכל המידע אודותיכם והניכויים שלכם יהיו נכון. (לדוגמא: במידה וסימנתם כי אתם עובדים בעוד עבודה, חובה עליכם לדאוג לטופס תיאום מס באינטרנט/מול פקיד שומה ולספק אותו לכל המעסיקים שלכם על מנת שלא יקוזזו מיסים גבוהים מתשלומיכם)
  3. כמו כן תשלומי ביטוח לאומי. הקפידו וודאו כי חברות הקבלן אכן מנכות לכם תשלומים לביטוח לאומי. עם חלק מהחברות, חובת תשלום ביטוח לאומי היא על העובד עצמו. היו אחראים על מנת שלא יווצר מצב בו הצטבר לכם חוב אשר יפתיע אתכם בסוף השנה

 

*שימו לב – המשלמים שלכם הינם חברות הקבלן ועל כן פירוט והסבר עבור התשלומים והניכויים שלכם יש לבקש ישירות מחברת הקבלן דרכה אתם מועסקים!
*Wolt מספקת מידע כללי אודות ההתנהלות מול חברות הקבלן אך אינה משמשת כאחראית הפיננסית בעת הקשר בין הצדדים.

כתבות נוספות שכדאי שתקרא

לכל הכתבות
Back top top